Uitzenden en payrolling

Uitzenden en payroll is dé perfecte manier om uw organisatie flexibel en gezond te houden.  Vaak zien we een flexibele schil van 20% en de trend is dat dit een steeds hoger percentage gaat worden omdat bedrijven graag willen inspelen op economische invloeden.

De backoffice van Maarwiedan is juridisch werkgever en neemt de arbeidsrechtelijke risico’s met bijbehorende administratieve handelingen over.

In feite is het werken met uitzendkrachten interessant voor iedere organisatie die met personeel werkt vanwege de verhoogde flexibiliteit, het gemak en uiteraard het beperkte risico.
Het maakt daarbij niet uit of het een kort- of langdurend project betreft.
Uitzenden en payrolling via Maarwiedan biedt dan ook vele voordelen:
  • Geen fiscaal en arbeidsrechtelijke risico’s en bijbehorende administratieve rompslomp behorend bij werkgeverschap
  • Meer flexibele inzet van uw personeel
  • Acht contracten: met payroll kunt u uw medewerkers acht tijdelijke contracten aanbieden in twee jaar tijd
  • Uitsluiting loondoorbetalingsverplichting: geen werk, geen loon en dus geen kosten voor u
  • Verlenging proeftijd: met payroll heeft u bij de instroom van nieuwe medewerkers langer de tijd om een juiste selectie te maken van medewerkers die binnen uw bedrijf passen
  • 65+ medewerkers: ww 65+ medewerkers risicoloos in dienst
  • Geen verzuimkosten

Het enige wat u nog hoeft te zijn is goed werkgever, de risico’s nemen wij!