Privacybeleid

PRIVACY STATEMENT MAARWIEDAN B.V.

Maarwiedan neemt de pricacy van persoonsgegevens zeer serieus en zal informatie op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw pricacy te waarborgen handelt MAARWIEDAN B.V in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en met ingang van 25 mei de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Op deze pagina staat het privacy statement van MAARWIEDAN B.V en leggen wij je graag uit hoe we met jouw privégegevens om gaan.

Wat doet MAARWIEDAN B.V

MAARWIEDAN is een recruitmentbureau. Wij matchen vacatures van onze klanten op kandidaten. Dit gaat om kandidaten die een nieuwe baan zoeken. Hierbij maken wij gebruik van externe cv databases, linkedin en onze website en beheren wij kandidaatgegevens via onze online database carerix.

Waarvoor verwerken wij jouw persoonlijke gegevens?

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze recruitmentactiviteiten. Die activiteiten zijn: werving & selectie, uitzenden, detachering en payroll. Meer specifiek, jouw persoonsgegevens worden verwerkt om:

* onze recruitmentactiviteiten, vacatures en netwerk voor jou beschikbaar te stellen.

* contact met je op te nemen, via mail of telefoon, naar aanleiding van je inschrijving, je sollicitatie op een vacature of wanneer wij een vacature hebben die goed bij je past.

* je gegevens door te geven aan (potentiële) werkgevers, uiteraard in overleg met jou.

* je informatie te sturen over onze eigen diensten en acties en om te reageren als jij vragen en/of klachten hebt.

* om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen.

* om onze recruitmentactiviteiten te beveiligen, aan te passen en nog beter te maken.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou (kandidaat)?

Bij inschrijving in onze database:

* jouw naam-, adres-, woonplaats-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

* jouw curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, certificaten, stages en werkervaring (aangevuld met alle gegevens zoals vermeld op jouw cv).

* gegevens als het gaat om jouw beschikbaarheid, salarisindicatie en verlof/vakantie.

* andere gegevens die mee (kunnen) tellen in het kader van de beoordeling van jouw geschiktheid, bijvoorbeeld referenties, motivatiebrief, foto en getuigschriften.

Zodra je via de bemiddeling op uitzend-, payroll- of detacheringsbasis gaat werken/werkt/hebt gewerkt, delen wij jouw gegevens met onze backofficepartner Nextpayroll. Bekijk het privacy statement van Nextpayroll via: www.nextpayroll.nl.

MAARWIEDAN B.V legt alleen bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou (opdrachtgever/leverancier)?

Hieronder vallen contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instanties waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden. MAARWIEDAN B.V verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken mee (willen) doen: (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

* namen, zakelijke contactgegevens en functies van contactpersonen.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Alleen als jij het goed vindt, bewaren wij jouw gegevens 1 jaar. Na afloop van deze periode ontvang jij van ons een (push) mailbericht. In dit bericht vragen we jou om ons toestemming te geven, zodat we jouw gegevens nog een jaar langer in ons bestand mogen bewaren. Wil je je dan liever uitschrijven? Dan krijg je daarin ook direct die optie en anders anonimiseren wij jouw persoonsgegevens automatisch.

Als je in de tussentijd niet meer wilt dat wij jou kunnen benaderen kan je jezelf altijd uitschrijven. Stuur een mail naar info@maarwiedan.nl en jouw persoonsgegevens worden dan volledig geanonimiseerd en zijn niet meer terug te vinden in onze database.

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden als hiervoor opgenomen. Na de (wettelijke) bewaarperiode of op jouw verzoek worden jouw persoonsgegevens volledig geanonimiseerd.

Jouw rechten.

Je hebt op grond van de geldende wet- en regelgeving – en overeenkomstig de daarin opgenomen voorwaarden – het recht om:

* inzage te vragen in jouw persoonsgegevens.

* rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen.

* onvolledige informatie compleet te laten maken.

* jouw persoonsgegevens te laten wissen (in bepaalde gevallen).

* jouw persoonsgegevens te laten ‘beperken’ (in bepaalde gevallen).

* jouw persoonsgegevens te verkrijgen en over te dragen (in bepaalde gevallen).

* bezwaar te maken of een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om jouw verzoek te weigeren. Natuurlijk lichten we in dat geval de weigering aan je toe.

Voor de uitvoering van bovengenoemde rechten, kan je contact opnemen met jouw contactpersoon bij MAARWIEDAN B.V of een mail sturen naar info@maarwiedan.nl

Bescherming persoonsgegevens.

Om te zorgen dat jouw persoonsgegevens – die wij verwerken – worden beschermd, treffen we allemaal verschillende beveiligingsmaatregelen (zowel organisatorisch als technisch). Als, en voor zover gegevens worden verstrekt aan verwerkers die namens ons diensten verlenen en/of opdrachten uitvoeren, hebben wij de afspraak met hen dat zij de persoonsgegevens – net als wij – optimaal beveiligen.

Over de techniek van onze website.

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Net als veel andere websites verzamelt onze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van je computer, het IP-adres van je Internet Service Provider en datum en tijd van toegang tot de website. Maar ook het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt en de onderdelen van de website die je bezoekt. Verder de pagina’s van de website die je hebt bezocht en de informatie die je hebt bekeken. En informatie over het type apparaat wat je gebruikt voor je bezoek aan de site, de geolocatie waar je je bevindt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website.

Ontzettend veel technische informatie die wordt gebruikt voor het beheer van onze website en door onze systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Over wijzigingen van het privacy statement

De voorwaarden van deze verklaring kunnen wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website en/of via berichtgeving aan jou.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over deze privacy statement? Neem dan contact met ons op via e-mail: info@maarwiedan.nl