PPA analyse

De Persoonlijke Profiel Analyse geeft inzicht in het werkgedrag van mensen. Op basis hiervan kunnen beslissingen op het gebied van werving en selectie met meer zekerheid worden genomen.

Ook kan worden bepaald op welk gebied maximaal effect mag worden verwacht van opleiding en ontwikkeling en waardoor medewerkers gemotiveerd en gestimuleerd worden. Dit voorkomt onnodig personeelsverloop. Door minder tijd te besteden aan personen die onderpresteren, kan de focus worden verlegd naar medewerkers die uw organisatie vooruit helpen.

Het invullen van de Persoonlijke Profiel Analyse duurt gemiddeld ± 8 minuten. Met de basis PPA rapportage beschikt u dan over een gedragsprofiel van de persoon waarin sterkten en mogelijke beperkingen, wijze van communiceren, waarde voor de organisatie, motivatoren, de grootste vrees en het gedrag onder druk naar voren komen.

Aanvullende rapportages:
Op basis van een ingevuld PPA formulier kunt u diverse aanvullende rapportages opvragen, die u in staat stellen personen aan functies te koppelen en uw medewerkers aan te sturen, te begeleiden, te ontwikkelen en op te leiden.

PPA kan worden ingezet om:

  • de juiste persoon te selecteren
  • te bepalen wie voor promotie in aanmerking komt
  • teams samen te stellen
  • motivatie en gedrevenheid te meten om verloop te minimaliseren
  • nauwkeurig te kunnen bepalen welke ontwikkelingstrajecten voor uw organisatie effectief zijn
  • het prestatieniveau te optimaliseren
  • problemen binnen teams op te lossen
  • de motivatie te vergroten
  • het personeelsverloop terug te dringen

PPA in uw organisatie?
Wilt u weten hoe de Persoonlijke Profiel Analyse in uw organisatie kan worden benut bij werving en selectie, personeelsbinding, persoonlijke ontwikkeling en leidinggeven? Wij adviseren u graag!